Coördinaten en grafieken

Windrichtingen:

Uitleg: Coördinaten in een assenstelsel

Uitleg: Het assenstelsel uitbreiden

Grafiek tekenen bij een tabel:

Regelmaat in een tabel ontdekken: